Laboratorium Wysokiej Próżni PEVIN
maska

Filtry podczerwieni

W wielu gałęziach przemysłu występuje zwiększone zagrożenie ze strony promieniowania podczerwonego. Typowym przykładem są huty (metali, szkła). Podstawową metodą ochrony wzroku jest stosowanie filtrów podczerwieni.
Duże natężenie światła podczerwonego nie pozwala jednak na stosowanie filtrów absorpcyjnych, gdyż kumulujące się ciepło może doprowadzić do ich zniszczenia
lub nadmiernego nagrzewania się. Jedynym wyjściem jest stosowanie odpowiednich filtrów odbiciowych. Opracowane w naszej firmie filtry  odbiciowe promieniowania podczerwonego spełniają wymogi europejskiej normy PN-EN 171:2005. Dzięki odpowiedniej konstrukcji optycznej możliwe jest wykonywanie filtrów o różnym stopniu ochrony. Aktualnie oferujemy filtry o stopniu ochrony 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 i 4-7 na podłożu ze szkła mineralnego lub organicznego np. poliwęglanu.
Okulary ochronne oraz maski wykonane z naszych filtrów posiadają atesty Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie .
Przykładowa charakterystyka widmowa naszych filtrów przedstawia wykres:

filtry IR