Laboratorium Wysokiej Próżni PEVIN
polaryzatory

Filtry polaryzacyjne

Nasza firma wykonuje na zamówienie filtry polaryzacyjne o różnych wymiarach. liniowe i kołowe na podłożu ze szkła i poliwęglanu. Na życzenie możemy nałożyć dodatkowo warstwę antyrefleksyjną, zmniejszającą odbicie od powierzchni polaryzatora.

POLARYZATORY LINIOWE
Liniowe filtry polaryzacyjne posiadają specjalne właściwości selektywnej absorpcji drgań światła w określonej płaszczyźnie. Kiedy niespolaryzowane światło,
będące w istocie połączeniem wszystkich możliwych kierunków drgań fali elektromagnetycznej prostopadłych do linii rozchodzenia się światła, przejdzie przez polaryzator liniowy, jego wektor elektryczny będzie ograniczony tylko do jednej płaszczyzny. Światło takie uważa się za spolaryzowane. Tak zmienione światło może być wykorzystywane do zmniejszania niepożądanych odbić oraz eliminowania rozbłysków w wielu dziedzinach życia.
polaryzator liniowy

POLARYZATORY KOŁOWE
Polaryzatory kołowe są połączeniem polaryzatora liniowego oraz tzw. ćwierćfalówki, której oś jest ustawiona pod kątem 45° do osi polaryzacji. Niespolaryzowane światło przechodzące przez polaryzator liniowy ulegnie najpierw spolaryzowaniu pod kątem 45° względem ćwierćfalówki, a po przejściu przez nią ulegnie przekształceniu w światło spolaryzowane kołowo. Jeżeli takie światło zostanie odbite przez lustrzaną powierzchnię i przejdzie przez ćwierćfalówkę, to trafi do polaryzatora liniowego,
tym razem jednak pod kątem 90° do osi pierwotnej polaryzacji i zostanie zatrzymane przez polaryzator liniowy. Należy zwrócić uwagę , że światło niespolaryzowane przechodzi przez polaryzator kołowy w tym kierunku (powrotnym) bez problemu i wydostaje się jako spolaryzowane kołowo.
Ten właśnie efekt jest wykorzystywany między innymi w filtrach zwiększających kontrast oglądanego obrazu na monitorach i przyrządach pomiarowych znajdujących się w pomieszczeniach silnie oświetlonych. Poprawia to znacząco komfort oglądanego obrazu.
polaryzator kołowy