Laboratorium Wysokiej Próżni PEVIN

Odwołanie konkursu na wykonanie badań
nad opracowaniem technologii procesu PVD
nanoszenia szerokopasmowej powłoki antyrefleksyjnej
na podłoże szklane o wysokim współczynniku załamania
(n>1,7) na zakres światła widzialnego


18 września 2017 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr …/17 z dnia 12 września 2017 r., zgodnie § 16 Regulaminu konkursu dla poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje”, podjął decyzję o skróceniu terminu naboru wniosków. W związku z powyższym, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło, że nabór wniosków o dofinansowanie został zakończony w dniu 18 września 2017 r. o godzinie 15.00.

Skrócenie naboru w przyczyn formalnych uniemożliwiło nam dokończenie konkursu, za co przepraszamy wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

 

 

Ogłoszenie konkursu na wykonanie badań
nad opracowaniem technologii procesu PVD
nanoszenia szerokopasmowej powłoki antyrefleksyjnej
na podłoże szklane o wysokim współczynniku załamania
(n>1,7) na zakres światła widzialnego


12 września 2017 r.

W związku z udziałem w programie „Bon na innowacje” przedstawiamy zapytanie na temat wykonania badań nad opracowaniem technologii procesu PVD nanoszenia szerokopasmowej powłoki antyrefleksyjnej na podłoże szklane o wysokim współczynniku załamania (n>1,7) na zakres światła widzialnego.

Zainteresowane jednostki naukowe proszę o przesłanie oferty zgodnie z załączonym wzorem odpowiedzi w terminie do 21.09.2017 do godziny 16:00.

Oferty w wersji drukowanej należy składać w siedzibie Zamawiającego:
PEVIN, ul. Piaskowa 55, 31-341 Kraków.

Oferty w wersji elektronicznej należy składać na adres: pevin@pro.onet.pl.

Zaproszenie do składania ofert

Wzór odpowiedzi

fundusze

 

 

 

Zakończenie realizacji projektu


25 lipca 2017 r.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że dzięki dofinasowaniu z Unii Europejskiej za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 („Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 ), zrealizowano projekt pt. ”Badania nad opracowaniem dla Firmy Paweł Winkowski „PEVIN” procesu PVD nanoszenia na podłoże szklane wysokorefleksyjnej cienkowarstwowej powłoki dielektryczno-metalicznej z warstwą hydrofobową”. Wykonawcą badań był Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Badania miały na celu opracowanie technologii nanoszenia wysokorefleksyjnych cienkowarstwowych powłok. Głównym przeznaczeniem nowej technologii będzie obszar optyki instrumentalnej, a w szczególności zwierciadła teleskopów astronomicznych. W ramach projektu przeprowadzono wieloetapowe badania, obejmujące przygotowania teoretyczne, praktyczne badania laboratoryjne sprawdzające nową technologię w skali mikro oraz badania optyczno-mechaniczne, potwierdzające przydatność nowej warstwy i jej zgodność z ustalonymi na wstępie parametrami. Ostatnim etapem była implementacja nowej technologii do warunków przemysłowych Firmy PEVIN.

Realizacja powyższego projektu wzbogaciła ofertę Firmy o nowe powłoki, które dotychczas nie były oferowane na polskim rynku. Dzięki nowatorskiemu opracowaniu, powłoki te stały się konkurencyjne dla producentów zagranicznych nie tylko pod względem ceny, ale także pod względem parametrów optyczno-mechanicznych.

Wartość projektu wyniosła (koszty kwalifikowane) 100.000,- zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości 90.000,- zł

fundusze

 

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu na wykonanie badań
nad opracowaniem technologii procesu PVD nanoszenia
na podłoże szklane wysokorefleksyjnej cienkowarstwowej powłoki dielektryczno-metalicznej
z warstwą hydrofobową


30 października 2016 r.

W związku z zakończeniem przyjmowania ofert na wykonania badań
nad opracowaniem technologii procesu PVD nanoszenia na podłoże szklane wysokorefleksyjnej cienkowarstwowej powłoki dielektryczno-metalicznej
z warstwą hydrofobową przedstawiamy wyniki postepowania.

Protokół wyboru wykonawcy

 

 

 

Ogłoszenie konkursu na wykonanie badań
nad opracowaniem technologii procesu PVD
nanoszenia na podłoże szklane wysokorefleksyjnej
cienkowarstwowej powłoki dielektryczno-metalicznej
z warstwą hydrofobową


20 października 2016 r.

W związku z udziałem w programie „Bon na innowacje” przedstawiamy zapytanie na temat wykonania badań nad nad opracowaniem technologii procesu PVD nanoszenia na podłoże szklane wysokorefleksyjnej cienkowarstwowej powłoki dielektryczno-metalicznej z warstwą hydrofobową.

Zainteresowane jednostki naukowe proszę o przesłanie oferty zgodnie z załączonym wzorem odpowiedzi w terminie do 29.10.2016 r. do godziny 16:00.

Oferty w wersji drukowanej należy składać w siedzibie Zamawiającego:
PEVIN, ul. Piaskowa 55, 31-341 Kraków.

Oferty w wersji elektronicznej należy składać na adres: pevin@pro.onet.pl.

Zaproszenie do składania ofert

Wzór odpowiedzi

 

 

 

Unieważnienie wyników pierwszego konkursu
na wykonanie badań nad opracowaniem technologii procesu PVD nanoszenia na podłoże szklane wysokorefleksyjnej cienkowarstwowej powłoki dielektryczno-metalicznej z warstwą hydrofobową


20 października 2016 r.

Informujemy, że unieważniamy wyniki konkursu na wykonania badań
nad opracowaniem technologii procesu PVD nanoszenia na podłoże szklane wysokorefleksyjnej cienkowarstwowej powłoki dielektryczno-metalicznej
z warstwą hydrofobową ogłoszone 15 sierpnia br. Powodem unieważnienia były błędy formalne.

 

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu na wykonanie badań
nad opracowaniem technologii procesu PVD nanoszenia
na podłoże szklane wysokorefleksyjnej cienkowarstwowej powłoki dielektryczno-metalicznej
z warstwą hydrofobową


15 sierpnia 2016 r.

W związku z zakończeniem przyjmowania ofert na wykonania badań
nad opracowaniem technologii procesu PVD nanoszenia na podłoże szklane wysokorefleksyjnej cienkowarstwowej powłoki dielektryczno-metalicznej
z warstwą hydrofobową przedstawiamy wyniki postepowania.

Protokół wyboru wykonawcy

 

 

 

Ogłoszenie konkursu na wykonanie badań
nad opracowaniem technologii procesu PVD
nanoszenia na podłoże szklane wysokorefleksyjnej
cienkowarstwowej powłoki dielektryczno-metalicznej
z warstwą hydrofobową


5 sierpnia 2016 r.

W związku z udziałem w programie „Bon na innowacje” przedstawiamy zapytanie na temat wykonania badań nad nad opracowaniem technologii procesu PVD nanoszenia na podłoże szklane wysokorefleksyjnej cienkowarstwowej powłoki dielektryczno-metalicznej z warstwą hydrofobową.

Zainteresowane jednostki naukowe proszę o przesłanie oferty zgodnie z załączonym wzorem odpowiedzi w terminie do 15.08.2016 do godziny 16.

Oferty w wersji drukowanej należy składać w siedzibie Zamawiającego:
PEVIN, ul. Piaskowa 55, 31-341 Kraków.

Oferty w wersji elektronicznej należy składać na adres: pevin@pro.onet.pl.

Zaproszenie do składania ofert

Wzór odpowiedzi

fundusze