Laboratorium Wysokiej Próżni PEVIN
maska maska

Pomiary optyczne

Firma nasza wykonuje na zlecenie badania spektrofotometryczne dostarczonych próbek. Przeprowadzamy pomiary transmisji, absorbancji oraz współczynnika odbicia z wykorzystaniem spektrofotometru firmy Shimadzu w obszarze światła UV, VIS i NIR - od 190nm do 1100nm.

pomiary optyczne

pomiary optyczne