Laboratorium Wysokiej Próżni PEVIN
soczewki

Powłoki antyrefleksyjne

W wielu układach optycznych od okularów poprzez soczewki aparatów fotograficznych do przyrządów optycznych jednym z niezbędnych składników są soczewki z  powłokami  antyrefleksyjnymi. Dla wielu zastosowań takie powłoki są niezbędne. Bez nich dokonania współczesnej optyki nie byłyby osiągnięte.
Firma nasza oferuje powłoki AR jedno-, dwu- i wielowarstwowe. Projektujemy je zarówno dla zakresu światła widzialnego (VIS), jak i ultrafioletu (UV) oraz podczerwieni (IR). Nakładamy je na podłożach ze szkła mineralnego oraz organicznego o różnych współczynnikach załamania.

Powłoki jednowarstwowe wykonywane są z materiałów o niskim współczynniku załamania, najczęściej z fluorku magnezu. Ze względu na jego własności optyczne i mechaniczne powłoki wykonane z niego mają szerokie zastosowanie. Niestety współczynnik odbicia dla typowego szkła (n=1,5) zostaje zmniejszony w zakresie widzialnym średnio do zaledwie  ok. 2% (czyste szkło 4,1%), a w minimum osiąga 1,33%. Poniżej przedstawione są charakterystyki wykonywanych u nas powłok jednowarstwowych na różnych gatunkach szkła: B270 (n=1,5) oraz SF2 (n=1,6).

powłoki_jednowarstwowe

Powłoki dwuwarstwowe zapewniają punktowa redukcję odbicia do poziomu ok. 0,1% (szkło BK270 n=1,5). Średnie odbicie warstwy zaprojektowanej dla zakresu światła widzialnego wynosi ok. 1%. Jest to wielkość zapewniająca możliwość zastosowania w większości układów optycznych.

powłoki_dwuwarstwowe

Powłoki wielowarstwowe stosowane są głownie w układach optycznych wymagających wysokich parametrów dla szerokiego zakresu długości fal świetlnych. Powłoka taka dla zakresu widzialnego ma średnie odbicie na poziomie ok. 0,5%. Poniżej przedstawiona jest charakterystyka widmowa odbicia szkła BK270 z powłoką trójwarstwową naniesioną w naszej firmie.

powłoki_wielowarstwowe